Skanova Bredband når rekordmånga

Nu kommer ännu fler att kunna få bredband från sin operatör. Anledningen är att tjänsten Skanova Bredband från och med maj 2004 kommer att kunna nå så långt som 9 kilometer från telefonstationen. Det innebär att 83 procent av landets företag och hushåll kan få bredbandsuppkoppling.
I de kommuner som valt TeliaSoneras stadsnätslösning kommer i det närmaste 100 procent av kommuninnevånarna att kunna få bredband.
Skanova Bredband erbjuder en bredbandstjänst via ADSL som utnyttjas av 13 olika operatörer. Med hjälp av Skanova Bredband kan TeliaSonera erbjuda snabb och kostnadseffektiv uppkoppling, även i mycket glesbefolkade områden.
Hittills har det varit möjligt att leverera bredbandstjänster till hushåll inom 5,5 kilometers kabelavstånd från en telestation med ADSL-kapacitet. Men från och med maj 2004 kommer så gott som samtliga hushåll så långt som nio kilometers kabelavstånd från samma telestation att ha möjlighet att få bredband.
- Med den nya räckvidden på ADSL närmar vi oss snabbt det som länge känts som utopi - bredband till alla. Tekniken innebär kostnadseffektiv och snabb uppkoppling av maximalt antal hushåll i kommuner och län som valt oss som leverantör av stadsnät ute i landet, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
I dagsläget har drygt 1800 telestationer i hela Sverige uppgraderats till ADSL-kapacitet. Detta gör att ungefär ungefär 77 procent av landets hushåll har möjlighet att beställa ADSL. Med den nya räckvidden höjs den siffran till cirka 83 procent.
TeliaSonera-koncernen har under det senaste året levererat Skanova Bredband till stadsnäten i ett stort antal kommuner och län med stora avstånd mellan centralorter och glesbygdsorter, exempelvis Kalmar- och Örebro län, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i Östergötland, Överkalix och Kalix i Norrbotten samt delar av Västra Götalands län.
Charlotte Löfgren, TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30.
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se