Skanova bredband till Norra Bohuslän

Majoriteten av invånarna i kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil får inom kort tillgång till bredband. Kommunerna tecknar under tisdagen ett avtal med TeliaSonera om utbyggnad av ett nät som täcker närmare 98 procent av invånarna i Norra Bohuslän. Nätet får en kapacitet på upp till 8 Mbit/s och ska vara färdigt senast till sommaren 2005.
Telestationerna på alla orter i kommunerna ska uppgraderas till ADSL-kapacitet som utnyttjar det befintliga telenätet och ger mycket hög täckningsgrad. Samtliga 92 telestationer i kommunerna kommer att ha ADSL-kapacitet efter färdig utbyggnad. Närmare 98 procent av invånarna får då tillgång till nätet och kan välja fritt bland tolv ADSL-operatörer.
Telestationerna kopplas samman med ett nytt fiberoptiskt nät med kapacitet på 1 Gbit/s. Nätet kopplas dessutom ihop med den så kallade Bohusringen som sammanlänkar de fem huvudorterna i kommunerna, samt till det nationella bredbandsnätet.
- Bredbandsnätet innebär en stor fördel för företagarna, inte minst för turistnäringen där Internet är ett viktigt hjälpmedel för marknadsföringen av kommunerna. Nätet skapar även nya möjligheter för invånarna, exempelvis med distansutbildningar och dessutom underlättas kommunikationen mellan kommunernas utspridda verksamhetsområden, säger Ingmar Thoresson, IT-chef för Tanums kommun.
Alla som bor inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en uppgraderad telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom 5,5 kilometers avstånd kan få upp till 0,5 Mbit/s kapacitet.
- Fördelarna med ADSL-tekniken är många. Genom att kombinera det befintliga telenätet och nybyggda fibernät har vi möjlighet att erbjuda snabb och kostnadseffektiv uppkoppling, med bred täckning även i områden långt ifrån tätorterna, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
Skanova-nät har under det senaste året levererats till ett stort antal kommuner och län med stora avstånd mellan centralorter och glesbygdsorter, exempelvis Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän, Härryda och Lerum i Västergötland, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i Östergötland samt Örebro och Kalmar län.
För utförliga kartor över utbyggnad och täckningsgrad besök: www.teliasonera.se.
Charlotte Löfgren, TeliaSoneras Presstjänst 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se