Skanova-bredband till Tingsryd i april

Den andra april får invånarna i Tingsryds kommun tillgång till bredband. TeliaSonera har på uppdrag av kommunen byggt ett operatörsneutralt, kommuntäckande nät som kopplar upp majoriteten av invånarna. Hushållen i kommunen kan få bredband med kapacitet på upp till 8 Mbit/s.
Bredbandsnätet täcker drygt 79 procent av hushållen och 87 procent av företagen. Utbyggnaden finansieras genom statligt stöd, kommunal medfinansiering, EU-bidrag (Mål 2 Södra), samt av TeliaSonera. Nätet sätts i drift två månader tidigare än enligt avtal.
Nätet omfattar orterna Tingsryd, Ryd, Väckelsång, Urshult, Linneryd, Konga, Rävemåla, Fridafors, Yxnanäs, Dångebo, Hensmåla, Kvarnamåla, Dångebo, och Älmeboda samt telestationerna i Trällebo, Hallaslätt, Sjöryd, Illareboda, Ålshult och Djuramåla. Telestationer på orterna uppgraderas till ADSL-kapacitet och kopplas även samman med hjälp av fiberoptiskt nät eller radiolänk med överföringshastighet på upp till 1 Gbit/s.
- Vi är glada över att så många företag och kommuninvånare nu kan få tillgång till bredbandsuppkoppling. Bredbandsutbyggnaden har varit en viktig fråga för kommunen. Snabba kommunikationer, via Internet, är viktigt oavsett om man bor i en tätort eller på landsbygden. Bredbandsnätet får hög täckningsgrad och har en bra prisbild för såväl privatpersoner som de många småföretagen i kommunen. Nätet ger bättre förutsättningar för näringslivets utveckling och ger även privatpersoner möjlighet att distansarbeta hemifrån i större utsträckning, säger Marie-Louise Hilmersson, kommunalråd i Tingsryds kommun.
Alla som bor inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en uppgraderad telestation kan - beroende på vald operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom 5,5 kilometers avstånd kan få upp till 0,5 Mbit/s kapacitet. Från och med maj 2004 kommer även boende så långt som nio kilometers kabelavstånd från en telestation att ha möjlighet att få bredband. Hushåll och företag kan välja fritt bland de tolv ADSL-operatörer som använder sig av Skanovanätet.
- Med hjälp av ADSL-tekniken kan vi kombinera nybyggda fibernät med befintliga telenät och därmed erbjuda kommunerna en snabb, kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad med väldigt hög täckningsgrad, även i glesbygdsområden, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
Skanova-bredband har under det senaste året levererats levererats till ett stort antal kommuner och län med stora avstånd mellan tätort och glesbygd, exempelvis Osby, Mörbylånga och Markaryd; Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i Östergötland samt Kalmar och Örebro län.
Charlotte Löfgren, Presschef TeliaSonera Nät- och Produktion, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se