Tapio Hintikka avgår som styrelseordförande i TeliaSonera

Tapio Hintikka avgår som styrelseordförande i TeliaSonera

Tapio Hintikka har meddelat att han med omedelbar verkan avgår från sitt
uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för TeliaSonera AB.

Tapio Hintikka har varit ordförande i TeliaSonera sedan samgåendet
mellan Telia och Sonera i december 2002 och dessförinnan var han
ordförande i Sonera.

Styrelsen i TeliaSonera kommer att hålla ett extra möte för att utse ny
styrelseordförande. Intill dess kommer styrelsens vice ordförande Carl
Bennet att inträda som ordförande.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Carl Bennet, tfn 0300 50200.

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00050/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00050/wkr0002.pdf