TeliaSonera Finland tecknar avtal om mobila samtrafikspriser

TeliaSonera Finland tecknar avtal om mobila samtrafikspriser

De tre mobiloperatörerna i Finland, TeliaSonera Finland, Radiolinja
Origo Oy och Finnet Verkot Oy har tecknat ömsesidiga samtrafiksavtal för
nya mobila termineringspriser i varandras nät.

I Finland är mobiloperatörerna tvungna att sätta kostnadsbaserade
samtrafikspriser. Kostnadsorienterade priser är priser som är rimliga
med beaktande av kostnader och effektivitet. Först efter att ha gjort en
uppskattning av kostnader och effektivitet kan hänsyn till operatörens
investeringar och risker tas i beaktande.

Från och med den 1 mars 2004 får TeliaSonera Finland 0,09 EUR per minut
för samtliga terminerade samtal i sitt mobila nät (tidigare 0,1278 EUR
per minut). TeliaSonera Finland uppskattar att de nya samtrafikspriserna
kommer att minska försäljningen och kostnaderna med några procentenheter
på årsbasis samt ha en årlig negativ EBITDA-effekt på 5 miljoner EUR.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Jyrki Karasvirta, Vice President Communications and Brand Marketing,
TeliaSonera Finland, tel +358-40-737 21 45

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I slutet av december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila
kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder
(9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000
inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen,
Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003
var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26
694.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00260/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00260/wkr0002.pdf