TeliaSonera och Lettland avslutar tvist

TeliaSonera och Lettland avslutar tvist

TeliaSonera och den lettiska staten har idag kommit överens om att dra
tillbaka sina respektive krav och avsluta den tvist rörande bolaget
Lattelekom, vilken varit föremål för ett internationellt
skiljedomsförfarande sedan 2000.

Enligt den uppgörelse som nu nåtts kommer TeliaSonera och den lettiska
staten att bilda en gemensam arbetsgrupp, som skall utreda framtida
ägarfrågor i de båda lettiska telekombolagen Lattelekom och Latvijas
Mobilais Telefons (LMT).

Enligt uppgörelsen betalar TeliaSonera 1 miljon LVL (14 miljoner SEK)
till den lettiska staten för kostnader i samband med
skiljedomsförfarandet. Parterna kommer också att diskutera formerna för
ytterligare betalning till den lettiska staten. Detta bidrag utgår dock
först om diskussionerna med TeliaSonera leder till en affär omfattande
antingen både Lattelekom och LMT eller något av bolagen.

- Det är mycket tillfredsställande att tvisten nu har lösts. Den har
varit till nackdel för både Lattelekom och LMT, säger Kenneth Karlberg,
chef för TeliaSonera i Norge, Danmark och Baltikum. Genom
överenskommelsen har vi lagt grunden för en ny samarbetsanda mellan
TeliaSonera och Lettland, och i den gemensamma arbetsgruppen ska vi nu
klargöra framtida ägarfrågor.

Skiljedomsförfarandet inleddes sedan den lettiska staten beslutat
upphäva Lattelekoms ensamrätt till fast telefoni tio år före det datum
som angavs i det ursprungliga privatiseringsavtalet. Lettland hävdade i
sin tur, bland annat, att Lattelekoms telenät inte digitaliserats i den
omfattning som hade utlovats.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

Kjell Lindström, kommunikationsdirektör,
TeliaSonera Norge, Danmark & Baltikum,
mobil 070-595 44 30

Birgitta Grafström, kommunikationsansvarig,
TeliaSonera Norge, Danmark & Baltikum,
mobil 070-555 00 04

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I slutet av december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila
kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder
(9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000
inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen,
Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003
var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26
694.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00380/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00380/wkr0002.pdf