TeliaSonera slutför försäljningen av Telia Finans

TeliaSonera slutför försäljningen av Telia Finans

TeliaSonera har nu slutfört försäljningen av Telia Finans AB till De
Lage Landen International B.V.

Försäljningen förväntas generera en kapitalvinst på cirka 0,5 miljarder
kronor och ett positivt kassaflöde på cirka 6,2 miljarder kronor, varav
1,2 från köpeskillingen och 5,0 från minskning av TeliaSoneras skuld.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040227BIT00360/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040227BIT00360/wkr0002.pdf