TeliaSonera Sverige sänker priset på mobilt Internet

TeliaSonera Sverige sänker priset på mobilt Internet

I morgon den 10 mars i samband med 3G-lanseringen sänker TeliaSonera
Sverige priset på mobilt Internet för både privatpersoner och företag.
Det innebär sänkta priser för dem som vill skicka och ta emot text, bild
och e-post över mobilnätet. Samtidigt visar nya siffror att användandet
av mobilt Internet och datatjänster ökar kraftigt. Under det fjärde
kvartalet 2003 fördubblades datatrafiken i TeliaSonera Sveriges mobilnät
i jämförelse med året innan.

Prissänkningen på GPRS, som gäller mobila abonnemang till både
privatpersoner och företag, varierar mellan 40 och 55 procent beroende
på vilken abonnemangsform man väljer. Efter sänkningen kommer det att
kosta mellan 3 och 8 öre att skicka och ta emot ett e-postmeddelande
från sin telefon eller dator. Ett tresidigt textdokument kommer att
kosta mellan 22 och 60 öre.

- När vi i juni 2003 lanserade Telia Go ville vi ge kunderna ett enklare
sätt att komma åt och använda mobila internettjänster. Vi ser nu tydligt
att kunderna börjar använda telefonen till annat än att ringa och vi
sänker nu priset ytterligare för att göra det möjligt för ännu fler att
titta på exempelvis nyheter och att skicka och ta emot e-post via sin
mobiltelefon, säger Marie Ehrling, vd, TeliaSonera Sverige.

Nya siffror visar att användandet av mobilt Internet och datatjänster
ökar kraftigt i TeliaSoneras mobilnät i Sverige. Under det fjärde
kvartalet 2003 fördubblades datatrafiken i jämförelse med året innan. I
dag har cirka 800.000 av TeliaSonera Sveriges privatkunder en GPRS-
telefon och mycket talar för att det vi nu ser är ett trendbrott och ett
nytt användarmönster. TeliaSonera Sverige vill genom prissänkningen göra
det möjligt för fler kunder att använda tjänsterna.

MMS är en förklaring till att trafiken ökar i mobilnäten. Totalt
skickade TeliaSoneras kunder i Sverige drygt 2,3 miljoner MMS under
2003.

Mer information om abonnemang och priser finns på www.telia.se

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/09/20040309BIT00380/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/09/20040309BIT00380/wkr0002.pdf