TeliaSoneras datanät knyter samman ICAs butiker

TeliaSonera får ansvaret för att knyta samman ICAs butiker i ett nytt datanät. Huvuddelen av ICAs butiker kommer att ingå i det nya nätet som bygger på s k MPLS-teknik. Det ger snabbare och mera kostnadseffektiv hantering av kontokortstrafik, samtidigt som den högre bandbredden också möjliggör transaktioner med andra samarbetspartners och leverantörer.
- Vi byter ut det befintliga datanätet mot ny teknologi, som har samma höga tillförlitlighet men är modernare, snabbare och mera kostnadseffektivt, säger Tobias Carlsson, kundansvarig för ICA på TeliaSonera. Med den högre bandbredd som det nya nätet ger, blir det också möjligt för ICA att erbjuda nya tjänster till sina kunder framöver. Dessutom är det nya nätet ännu enklare för kunden att hantera.
Heléne Bagewitz, TeliaSonera Sveriges presstjänst, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se