Jönköpingsföretagen på mobil efterkälke

Företagen i Jönköpingstrakten hamnar på nedre delen i listan kring mobilanvändande bland svenska företag. De anställda pratar mindre i mobilen och är mindre aktiva SMS:are än rikssnittet, visar nya siffror från Telia. En positiv trend är att företagen i större utsträckning använder mobilt Internet.
Telia har gjort en sammanställning av det faktiska mobilanvändandet hos sina företagskunder i hela landet. I genomsnitt använder 44 procent av kunderna SMS. I Jönköping är siffran något lägre, 39 procent.
- Siffrorna visar att det finns outnyttjad potential hos jönköpingsföretagen att effektivisera sin dagliga affärsverksamhet genom tillgänglighet och mobilitet, säger Bo Rosvall, regionchef på TeliaSonera Sveriges företagssegment.
SMS-listan toppas av stockholmskommuner. Jönköping hamnar på 188:e plats.
Sverige topp-5 över antal anställda som använder SMS:
1. Upplands-Väsby, 58 procent
2. Sundbyberg, 56 procent
3. Lund, 56 procent
4. Täby, 56 procent
5. Haninge, 55 procent
Anställda i Jönköping pratar även något mindre i mobiltelefonen än vad genomsnittet gör. Den totala taltiden uppgår till knappt 3 timmar i månaden, i jämförelse med rikssnittet på drygt 3,5 timmar.
De nya siffrorna visar dock att nyttjandet av mobilt Internet och datatjänster ökar kraftigt i Jönköping. I kommunen har antalet användare av mobil data (GPRS) ökat med drygt 180 procent jämfört med samma tid förra året. Ökningen innebär att allt fler använder mobiltelefonen till mer än traditionellt tal. Till exempel att skicka MMS, hantera sin e-post och koppla upp sig mot internet.
- Det är glädjande att fler och fler företag i Jönköping på sista året upptäckt fördelarna med att arbeta mer mobilt utanför kontoret och nyttja mobiltelefonen till mer än att bara prata i, säger Bo Rosvall.
Maria Stråhle, pressansvarig segment Företag, TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se