Malmöföretagen i mobil framkant

Företagen i Malmö hamnar på övre delen i listan kring mobilanvändande bland svenska företag. De anställda pratar mer i mobilen och är mer aktiva sms:are än rikssnittet, visar nya siffror från Telia. En positiv trend är även att Malmöföretagen i större utsträckning använder mobilt Internet.
Telia har genomfört en sammanställning av det faktiska mobilanvändandet hos sina företagskunder i hela landet. I genomsnitt använder 44 procent av kunderna sms. I Malmö är siffran något högre, 47 procent.
- Siffrorna visar att Malmöföretagen har börjat se den potential som finns i att effektivisera sin dagliga affärsverksamhet genom tillgänglighet och mobilitet, säger Bo Rosvall, regionchef på TeliaSonera Sveriges företagssegment.
Det är inte bara företagen i Malmö som ligger långt fram i mobilanvändande, utan även andra Skåne-företag. Lund hamnar till exempel på 3:e plats i den svenska topp-5-listan över anställda som använder sms. Malmö återfinns på 55:e plats.
Sverige topp-5 över antal anställda som använder sms
1. Upplands-Väsby - 58 procent
2. Sundbyberg - 56 procent
3. Lund - 56 procent
4. Täby - 56 procent
5. Haninge - 55 procent
Anställda i Malmö pratar även något mer i mobiltelefonen än vad genomsnittet gör. Den totala taltiden uppgår till 4 timmar i månaden, i jämförelse med rikssnittet på drygt 3,5 timmar.
De nya siffrorna visar även att nyttjandet av mobilt Internet och datatjänster ökar kraftigt i Malmö. I kommunen har antalet användare av mobil data (GPRS) ökat med drygt 140 procent jämfört med samma tid förra året. Ökningen innebär att allt fler använder mobiltelefonen till mer än traditionellt tal. Till exempel att skicka MMS, hantera sin e-post och koppla upp sig mot Internet.
- Det är glädjande att fler och fler företag i Malmö under sista året upptäckt fördelarna med att arbeta mer mobilt utanför kontoret och nyttja mobiltelefonen till mer än att bara prata i, säger Bo Rosvall.
Maria Stråhle, pressansvarig, segment Företag, TeliaSonera Sverige,
tel: 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se