Modernisering av telenätet i Jönköpings Län

TeliaSonera Sverige genomför förbättringar och förstärkningar i det mobila och fasta telenätet natten mellan 13 och 14 april, klockan 01:00 till 05:00. Moderniseringen ökar kapaciteten och säkerheten för framtidens tjänster i telenätet
Underhållsarbetet innebär att man flyttar utrustning i en station och därför måste skarva om optiska fiberkablar. Arbetet kommer att innebära stopp under två timmar någon gång mellan 01:00 och 05:00.
Denna tidpunkt är vald med omtanke om våra kunder då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet.
Arbetet påverkar mobil telefoni med tillhörande tjänster samt fast telefoni. Även kunder till andra operatörer vars trafik går i Telias nät, berörs av avbrottet.
Telia har informerat berörda företagskunder samt SOS-larmcentral. SOS-larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se