Modernisering av telenätet i Västerbottens Län

TeliaSonera Sverige genomför förbättringar och förstärkningar i det mobila och fasta telenätet natten mellan 13 och 14 april, klockan 00:01 till 02:00. Moderniseringen ökar kapaciteten och säkerheten för framtidens tjänster i telenätet.
Underhållsarbetet innebär att man flyttar trafik till en ny optisk fiberkabel och därför måste skarva om kablarna. Arbetet kommer att innebära stopp under 30 minuter någon gång mellan 00:01-02:00. Denna tidpunkt är vald med omtanke om våra kunder då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet. Arbetet påverkar mobil telefoni med tillhörande tjänster samt fast telefoni. Även kunder till andra operatörer vars trafik går i Telias nät, berörs av arbetet.
Telia har informerat berörda företagskunder samt SOS-larmcentral. SOS-larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se