Örebroföretagen på mobil efterkälke

Företagen i Örebrotrakten pratar mindre i mobilen och är mindre aktiva sms:are än rikssnittet, visar nya siffror från Telia. En positiv trend är att företagen i större utsträckning använder mobilt Internet.
Telia har gjort en sammanställning av det faktiska mobilanvändandet hos sina företagskunder i hela landet. I genomsnitt använder 44 procent av kunderna sms. I Örebro är siffran något lägre, 42 procent.
- Siffrorna visar att det finns outnyttjad potential hos Örebroföretagen att effektivisera sin dagliga affärsverksamhet genom tillgänglighet och mobilitet, säger Anna Honnér, regionchef på TeliaSonera Sveriges företagssegment.
Sms-listan toppas av Stockholmskommuner. Örebro hamnar på 123:e plats.
Sverige topp-5 över antal anställda som använder sms
1. Upplands-Väsby - 58 procent
2. Sundbyberg - 56 procent
3. Lund - 56 procent
4. Täby - 56 procent
5. Haninge - 55 procent
Anställda i Örebro pratar även något mindre i mobiltelefonen än vad genomsnittet gör. Den totala taltiden uppgår till drygt 3 timmar i månaden, i jämförelse med rikssnittet på drygt 3,5 timmar.
De nya siffrorna visar dock att nyttjandet av mobilt Internet och datatjänster ökar kraftigt i Örebro. I kommunen har antalet användare av mobil data (GPRS) ökat med drygt 180 procent jämfört med samma tid förra året. Ökningen innebär att allt fler använder mobiltelefonen till mer än traditionellt tal. Till exempel att skicka MMS, hantera sin e-post och koppla upp sig mot Internet.
- Det är glädjande att fler och fler företag i Örebro på sista året upptäckt fördelarna med att arbeta mer mobilt utanför kontoret och nyttja mobiltelefonen till mer än att bara prata i, säger Anna Honnér.
Maria Stråhle, pressansvarig, segment Företag, TeliaSonera Sverige,
tel: 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se