Skanova-bredband ska täcka Bollebygds kommun

Snart får majoriteten av invånarna i Bollebygds kommun tillgång till bredband. Kommunen skrev under torsdagen avtal med TeliaSonera om utbyggnad av ett bredbandsnät som ska täcka cirka 97 procent av kommunen. Nätet kan ge hushållen en kapacitet på upp till 8 Mbit/s och beräknas vara färdigt i slutet av november i år.
Samtliga telestationer i Bollebygds kommun ska uppgraderas till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Telestationerna kopplas även samman med ett fiberoptiskt nät eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet.
- Vi arbetar för att profilera oss som en av de bästa boendekommunerna i västra Sverige och bredbandsnätet förstärker givetvis detta. Tillgång till bredband är en viktig konkurrensfördel för oss när det gäller att locka både boende och företag till kommunen, säger Christer Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Bollebygds kommun.
Användarna kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få minst 250 kbit/s kapacitet.
- Bollebygd blir den tolfte kommunen i Västra Götalands län som tecknar avtal med TeliaSonera om utbyggnad av bredband. Med ADSL-tekniken kan vi kostnadseffektivt erbjuda bredband även till platser som inte är kommersiellt intressanta att ansluta genom annan teknik, vilket gör att vi når ut även till glesbefolkade områden, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
TeliaSonera har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett stort antal kommuner och län, exempelvis Lerum, Härryda och Svenljunga i Västergötland, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i Östergötland, samt Kalmar och Örebro län.
Charlotte Löfgren, pressansvarig Nät & Produktion, TeliaSonera Sverige 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se