Statskontoret väljer TeliaSonera

Statskontoret väljer TeliaSonera

Statskontoret har åter valt TeliaSonera som leverantör av mobil och fast
telefoni till offentliga sektorn. Det nya statliga ramavtal som nu
upphandlats omfattar fast och mobilt trafik, abonnemang, mobila
telefoner, växelledningar och tjänster. Avtalet gäller 15 månader och
omfattar samtliga statliga verk och myndigheter samt flertalet kommuner
och landsting.

- Det här är en viktig och betydelsefull affär för oss. Det handlar om
en viktig kundkategori för oss till vilka vi kommer kunna erbjuda
kostnadseffektiva och funktionella lösningar i en sektor med höga krav
på kostnadseffektivitet, tillgänglighet och service, säger Anders
Gylder, direktör för TeliaSonera Sverige Segment Storföretag.

TeliaSonera har även tidigare varit leverantör av fast och mobil
telefoni, telefonitjänster och datakommunikationstjänster. I tuff
konkurrens blev det alltså förlängt förtroende för TeliaSonera inom fast
och mobil trafik. Ramavtalen inom de andra områdena kommer att
upphandlas senare.

- Vår styrka ligger i helheten. Vi har lösningar som svarar väl upp mot
de krav som ställs, och en väl fungerande serviceorganisation. Det är
faktorer som vägt tungt under utvärderingen och i jämförelsen med andra
operatörer, säger Anders Gylder. Dessutom kan vi erbjuda ytterligare
tjänster som inte krävts, men som kan bidra till ytterligare
kostnadseffektivisering och förenklingar i det dagliga arbetet.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, Heléne Bagewitz, tel 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00430/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00430/wkr0002.pdf