Telia sköter IT-driften åt SDC

Telia kommer de närmaste fem åren att sköta IT-driften åt skogsnäringens IT-företag SDC i Sundsvall. Det står klart efter en upphandling där Telia fick avtalet i konkurrens med flera stora leverantörer.
I avtalet, som börjar gälla 1 september 2004, ingår bland annat serverdrift, datakommunikation, internet/webb och utdatahantering.
SDC, som är en ekonomisk förening med cirka 110 anställda, är ett IT-företag för den svenska skogsnäringen. De levererar IT-tjänster till skogsnäringen för rationell handel, logistik och administration. IT-tjänsterna fokuseras på virkes-, energi- och transportredovisning samt system för virkesflödet från skog till industri. I tjänsterna ingår datautrustningar, datakommunikation och dataproduktion med tillhörande service.
Telia kommer att sköta SDC:s IT-drift och utveckling av driftsåtagandet som leder till framtida kostnadseffektiviseringar för SDC. Avtalet börjar gälla 1 september då befintlig drift flyttas till Telia.
- Detta helhetsåtagande ligger helt i linje med Telias fokusering och satsning på så kallade managed services affärer, säger Liselotte Egerzon, kundansvarig på Telia.
- Helhetstänkandet, pris, prestanda och sist men inte minst en bra och säker omläggningsplan är faktorer som varit avgörande i valet av leverantör, säger Lennart Sanderyd, IT chef på SDC. Att Telias IT-drift och kundkontakt dessutom finns på plats här i Sundsvall är också ett stort plus.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se