TeliaSonera Januari-mars 2004 - Pro forma

TeliaSonera Januari-mars 2004 - Pro forma 1)

· Nettoomsättningen uppgick till 19 946 MSEK (20 349) och låg på samma
nivå som föregående år justerat för valutakursförändringar
· Nettoresultatet ökade till 2 344 MSEK (1 639) och resultatet per aktie
till 0,50 SEK (0,35)
· Rörelseresultatet ökade till 4 122 MSEK (3 288)
· Fritt kassaflöde uppgick till 2 194 MSEK (3 897), negativt påverkat av
skattebetalningar för föregående år
· Avyttringen av Telia Finans minskade nettolåneskulden med
6,0 GSEK
· Fortsatt kraftfulla marknadsinitiativ gav resultat
· Antalet kunder ökade på årsbasis till 22,4 miljoner (20,7) i
TeliaSonera och till 28,9 miljoner (21,5) i intressebolagen
· Kontantbud på Eesti Telekom offentliggjordes

1) Redovisning pro forma exkl. Telias finska mobilverksamhet och svenska
kabel-tv-verksamhet.

Frågor om innehållet:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir

Beställning av enstaka rapporter:
Tfn 0372-851 42
Fax 0372-843 56
www.teliasonera.se/ir

Aktieägare som har frågor om distributionen eller vill ändra adress:
Tfn 08-449 88 16
Fax 08-449 88 10
E-post teliasonera@strd.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten