TeliaSonera köper Validation Business Area Net

TeliaSonera köper Validation Business Area Net

På torsdagen slöts avtal mellan Validation och TeliaSonera om uppköp av
Validations Business Area Net. Cirka 210 personer kommer därmed att
anställas i TeliaSonera Sverige.

Med köpet säkrar TeliaSonera strategiskt viktig kompetens inom områdena
kvalitetssäkring, validering och konfigurering.

Av uppdragen som Business Area Net haft hittills svarar TeliaSonera för
ca 90 procent.

- Det är logiskt att säkerställa att vi har tillgång till den speciella
och unika kompetens som finns inom Validation. Verksamheten har sådan
betydelse för kvaliteten i våra tjänster och för relationen med våra
leverantörer, att den bör integreras i vår egen verksamhet, säger Ove
Alm, chef för TeliaSonera Sverige Nät och Produktion.

Även testanläggningarna som utgör referensnät för TeliaSoneras nät i
drift ingår i köpet.

Förutsatt att konkurrensverket ger parterna sitt godkännande väntas
avtalet träda i kraft den 1 juni.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30


TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37
610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl
delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda
bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen
och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder
SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/30/20040429BIT01240/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/30/20040429BIT01240/wkr0002.pdf