TeliaSonera ökar ungdomars inflytande i tjänsteutvecklingen

TeliaSonera ökar ungdomars inflytande i tjänsteutvecklingen

TeliaSonera bildar ett internationellt ungdomsråd med kunder i åldrarna
16-25 från de länder som TeliaSonera har verksamheter i - inledningsvis
Sverige, Finland, Norge, Danmark och Litauen. Syftet med ungdomsrådet är
att öka ungdomars påverkan på TeliaSoneras befintliga och framtida
tjänster och service.

TeliaSonera ser ungdomar som en viktig målgrupp eftersom de använder nya
kommunikationstjänster som till exempel SMS, MMS och bredbandstjänster i
högre utsträckning än andra grupper. Ungdomar är också snabba på att
hitta nya användningsområden för dessa tjänster.

- Ungdomsrådet är ett av flera pågående aktiviteter inom TeliaSonera som
ska vägleda oss i vårt arbete med att utveckla tjänster som unga kunder
verkligen vill ha. Det är ett led i vår strategiska inriktning att i ett
tidigt skede involvera kunderna i tjänsteutvecklingen och därmed öka vår
möjlighet att ta fram tjänster som är lätta att förstå, lätta att köpa
och lätta att använda, säger Anders Igel, VD och koncernchef för
TeliaSonera.

TeliaSoneras Internationella Ungdomsråd ska träffas två gånger per år
och första mötet kommer att äga rum under sommaren. Ungdomarna bjuds då
in till ett "runda- bordssamtal" där de tillsammans med Anders Igel och
unga medarbetare på TeliaSonera kommer att diskutera TeliaSoneras
tjänster och hur företagets service och support kan förbättras.

- Vår ambition är att över tiden kunna erbjuda liknande tjänster till
alla de marknader där vi har stark närvaro. Initiativet att involvera
unga människor från flera länder är ytterligare ett sätt att se till så
att vår tjänsteutveckling inte begränsas till enskilda länders behov.
Jag är övertygad om att de synpunkter vi får kommer att bli mycket
värdefulla för oss i vår utveckling, säger Anders Igel.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/16/20040416BIT00350/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/16/20040416BIT00350/wkr0002.pdf