TeliaSonera satsar på skolutbyte i Norden och Baltikum

TeliaSonera satsar på skolutbyte i Norden och Baltikum

TeliaSonera tar i samarbete Föreningen Norden (Sverige) och Pohjola
Norden (Finland) initiativ till ett program, kallat Nordkontakt, för
skolutbyte i Norden och Baltikum. Syftet är att elever och lärare med
personliga upplevelser ska lära sig mer om respektive lands språk,
kultur och samhälle. Detta ska medverka till att höja förmågan till
kommunikation länderna emellan och bygga relationer för varaktigt
utbyte.

TeliaSonera har skrivit ett avtal med Föreningen Norden och Pohjola
Norden i Sverige och Finland om samarbete för att främja skolungdomars
besöksutbyte i de Nordiska och Baltiska länderna. Programmet riktas till
klasser från grundskolans årskurs 5 till gymnasier, folkhögskolor och
studerande vid lärarhögskolor.

- Det här programmet handlar väldigt mycket om kommunikation människor
emellan i ett område där TeliaSonera har en viktig roll att spela. Jag
hoppas att detta kommer att bidra till utvecklingen av den allt mer
integrerade regionen Norden och Baltikum, där de baltiska staterna inom
kort sällar sig till EU-familjen, säger TeliaSoneras verkställande
direktör Anders Igel.

Att arbeta för ett ytterligare närmande och integration mellan de
Nordiska och Baltiska länderna ligger nära TeliaSoneras affärsidé.
TeliaSonera vill inspirera och förenkla relationer människor emellan
genom att erbjuda bra och enkla telekomtjänster samt oöverträffad
service på de nordiska och baltiska marknaderna.

TeliaSonera har sedan tidigare ett långvarit samarbete med Pohjola
Norden i Finland. Föreningen Norden/Pohjola Norden har organiserat
nordiskt skolutbyte sedan 1920-talet.

- Skolutbyte är en kärnverksamhet i den frivilliga Nordenrörelsen. Vi
välkomnar varmt att TeliaSonera med sin djupa förankring i Norden och
Östersjöområdet nu ger utbytet mellan skolorna ett starkt stöd. Vår
ambition är att genomföra vår del i samarbetet på ett sådant sätt att
organiserat skolutbyte lyfts till en ny nivå, med ökade kunskaper och
stimulans till varaktig kontakt och kommunikation för elever i alla
berörda länder. Det säger generalsekreteraren Larserik Häggman, Pohjola-
Norden i Finland, och hans kollega Anders Ljunggren, Föreningen Norden i
Sverige i en gemensam kommentar.

TeliaSonera har också erfarenhet från tidigare samarbetsprojekt kring
utbildning. Bland annat bekostar företaget en professur vid
Handelshögskolan i Riga i Lettland.

- Att stödja utbildningssektorn, som förser oss med vår rekryteringsbas,
är naturligt. För oss är det också viktigt att uppmuntra ungdomar att
tidigt börja använda telekom- och IT-tjänster, säger TeliaSoneras
koncernchef Anders Igel.

Totalt kommer cirka 60 skolklasser från Norden och Baltikum att erbjudas
möjlighet till besöksutbyte.
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00380/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00380/wkr0002.pdf