TeliaSonera Sverige levererar datanät till Skanska

TeliaSonera Sverige levererar datanät till Skanska

TeliaSonera Sverige har tecknat avtal om leverans av datanät till
Skanska i Sverige. Avtalet är på tre år och värt drygt 100 miljoner.

Skanska har ständigt cirka 1 400 kontor och arbetsställen runt om i
landet. I samband med byggprojekt etablerar sig Skanska på ett flertal
arbetsställen varje år. Det kräver enkla och flexibla
kommunikationslösningar som snabbt kan realiseras.

Den nya lösningen består därför av sju olika så kallade "Funktionspaket"
som täcker behovet från minsta byggarbetsplats upp till Skanskas
huvudkontor. Funktionen bygger på ett tjänsteupplägg som är baserat på
TeliaSonera Sveriges befintliga kommunikationsplattform, men är
skräddarsydd för att passa Skanskas olika arbetsplatser och deras behov.

Istället för en komplicerad och tidsödande beställningsprocess beställer
Skanska nu enkelt det paket som passar bäst för respektive arbetsplats.
Skanska betalar ett fast pris för varje paket och kostnaden för de olika
paketen är densamma oavsett var i Sverige det ska levereras.

- Ett företag som Skanska gör många förändringar i sitt datanät per år,
så det här kommer att bli både enklare och kostnadseffektivare, såväl
för Skanska som för oss, säger Thomas Liljegren, ansvarig säljare på
TeliaSonera Sverige.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Thomas Liljegren, ansvarig säljare på TeliaSonera Sverige,
segment Storföretag, 0706 - 36 35 34.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/27/20040427BIT00840/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/27/20040427BIT00840/wkr0002.pdf