TeliaSoneras årsredovisning enligt Form 20-F

TeliaSoneras årsredovisning enligt Form 20-F

TeliaSoneras årsredovisning enligt Form 20-F har lämnats till den
amerikanska finansinspektionen, U.S. Securities and Exchange Commission
(SEC). Dokumentet finns tillgängligt i pdf-format på TeliaSoneras IR-
webbplats www.teliasonera.com/ir. Årsredovisningen enligt Form 20-F
finns också tillgänglig i SEC:s Edgar Database på www.sec.gov.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/20/20040419BIT00530/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/20/20040419BIT00530/wkr0002.pdf