Tom von Weymarn ny styrelseordförande i TeliaSonera

Tom von Weymarn ny styrelseordförande i TeliaSonera

Tom von Weymarn utsågs vid dagens styrelsemöte till ny ordförande i
TeliaSonera AB.

Tom von Weymarn invaldes som ledamot i TeliaSonera AB:s styrelse 2002.
Han har bl a varit verkställande direktör och koncernchef i Oy Rettig Ab
och Karl Fazer Ltd. Han är för närvarande styrelseordförande i Lännen
Tehtaat Pls, styrelseledamot i Oy Rettig Ab, Oy Telko Ab, CPS Color
Group Oy och i Hydrios Biotechnology Oy (Ltd) och ledamot i Industri
Kapitals Industrial Advisory Board.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/02/20040402BIT00530/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/02/20040402BIT00530/wkr0002.pdf