Information om underhållsarbete i mobilnätet

Natten till den 5 maj mellan klockan 01:00 och 05:00 genomför Telia ett stort planerat underhållsarbete i det mobila telenätet i Västernorrlands och Jämtlands län. Arbetet som genomförs för att öka säkerheten i mobilnätet, kommer att innebära avbrott på den mobila teletrafiken 2 timmar någon gång mellan klockan 01:00 och 05:00
Arbetet innebär byte av utrustning, varför mobiltrafiken kommer att påverkas. Alla operatörer som påverkas av arbetet har informerats.
Telia har också informerat SOS-larmcentral som ansvarar för 112. SOS-larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.
TeliaSonera Sveriges presstjänst,
tel 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se