Norrländska chefer snabbast i landet på e-post

Norrländska chefer snabbast i landet på e-post

Chefer i Norrland svarar på e-post snabbast i landet och använder SMS i
högre utsträckning än i riket som helhet. Cheferna i norr menar att ökad
mobilitet kan öka lönsamheten, men att de tekniska förutsättningarna
inte alltid ges på det egna företaget. Det visar TeliaSonera Sveriges
undersökning "Den mobila chefen".

78 procent av de norrländska cheferna läser e-posten direkt när de
sitter framför datorn, vartefter den kommer in. I Stockholm är
motsvarande siffra 68 procent och genomsnittet för riket är 73 procent.
28 procent av norrlänningarna svarar direkt, bäst i landet, jämfört med
24 procent i riket.

Undersökningen visar också att 94 procent av cheferna i norr helt,
oftast eller delvis instämmer i påståendet att ökad mobilitet kan öka
lönsamheten och ungefär lika många menar att ett mobilt arbetsliv gör
alla mer effektiva. Nio av tio norrländska chefer tycker också att det
egna organisationen kan och bör arbeta mer mobilt än vad som sker i dag.

Däremot menar 24 procent av norrlänningarna att det egna företaget inte
ger de tekniska förutsättningarna för ett mer mobilt arbetssätt. I riket
som helhet anger 19 procent det.

Chefer i norr i SMS-topp

I undersökningen kan man även utläsa att norrländska chefer är duktiga
på att använda SMS. 90 procent av norrlänningarna använder SMS, jämfört
med 83 procent i riket. Det är också många i chefsposition i norr som
har en mobiltelefon med kamera. 47 procent av norrlänningarna har
kameramobil, jämfört med 39 procent i riket.

- Norrländska chefer är i många fall föredömen när det gäller att
använda den mobila tekniken. Det finns ett tydligt samband mellan ökad
mobilitet och ökad lönsamhet och det utnyttjar cheferna i norr på ett
mycket bra sätt, säger Anders Gylder, chef för segment Storföretag,
TeliaSonera Sverige.

Om undersökningen
Telia har i undersökningen "Den mobila chefen" frågat 914 chefer hur den
mobila utvecklingen har påverkat deras chefsroll. Chefer i olika
positioner i svenska storföretag och offentlig sektor i hela Sverige
ingår. Fältperioden är 25 mars till 1 april, 2004. Undersökningen
genomfördes av analysföretaget United Minds på uppdrag av Telia.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Helene Bagewitz, TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37
610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl
delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda
bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen
och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder
SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694..

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040512BIT00480/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040512BIT00480/wkr0002.pdf