TeliaSonera Finland ökar sina marknadssatsningar - lanserar fristående tjänsteleverantör

TeliaSonera Finland ökar sina marknadssatsningar - lanserar fristående
tjänsteleverantör

TeliaSonera Finland meddelar idag bolagets nästa steg av de
intensifierade marknadssatsningarna på den finska marknaden. Målet är
att öka den totala slutkundsbasen i Finland. De steg som nu tas är
lanseringen av en ny och fristående tjänsteleverantör samt lanseringen
av ett abonnemang mot en specifik målgrupp.

Tele Finland - en ny fristående tjänsteleverantör
Den nya fristående tjänsteleverantören under varumärket Tele Finland Oy,
kommer att erbjuda mobilabonnemang i TeliaSonera Finlands nät. Tele
Finland Oy är helägt av TeliaSonera Finland. Tele Finlands verksamhet
kommer dock att vara helt självständig för att maximera bolagets
flexibilitet. Företaget har en egen ledning och ett eget varumärke då
bolagets servicekoncept skiljer sig från TeliaSonera Finlands
servicekoncept. Utvecklingen av tjänster, försäljningen och
marknadsföringen kommer även att hanteras separat från TeliaSonera
Finlands egen organisation.

Företagets mål är att erbjuda konkurrenskraftigt prissatta bas-
mobilabonnemang genom att minimera kostnaderna för administration,
marknadsföring och leveranser. Arto Heimonen, tidigare Vice President,
Products and Services, på TeliaSonera Finland, har utsetts till VD för
Tele Finland.

Tele Finland förväntas bli ett attraktivt alternativ för kunder som
föredrar låga priser och en basnivå på servicegraden.

Abonnemang för SK Restaurants kunder
Fredagen den 14 maj lanserade SK Restaurants ett nytt mobilabonnemang
riktad mot medlemmar i restaurangkedjans eget kundlojalititetsprogram.
Mobilabonnemanget är framtaget av TeliaSonera Finland och kommer att
marknadsföras av SK Restaurants under restaurangkedjans eget varumärke.

Tele Finland Oy, abonnemang och priser:

Perus:
Samtal till alla abonnemang 0,12 euro/minut
SMS till alla mobilabonnemang 0,07 euro/sms
Månadsavgift 3,45 euro/månad

Pulina:
Samtal till alla abonnemang 0,08 euro/minut
SMS till alla mobilabonnemang 0,08 euro/sms
Månadsavgift 6,90 euro/månad

Piipperi:
Samtal till alla abonnemang 0,139 euro/minut
SMS till alla mobilabonnemang 0,09 euro/sms
Månadsavgift 0,0 euro/månad

Piljetti:
Samtal till alla abonnemang 0,08 euro/minut
SMS till alla mobilabonnemang 0,08 euro/sms
Månadsavgift 6,90 euro/månad
I abonnemanget ingår samarbetspartners, t.ex. Finnkinos och
Lippupalvelus, fördelar till studerande.
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel. 46-(0)8-713 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040516BIT00010/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040516BIT00010/wkr0002.pdf