TeliaSonera öppnar abonnemangen för ökad konkurrens

TeliaSonera öppnar abonnemangen för ökad konkurrens

Idag fullföljer TeliaSonera Sverige sin strävan att ytterligare öppna
upp det svenska telenätet. Under måndagen presenterade man konkreta
alternativ för sina operatörskunder, som ger dem möjlighet att välja
vilka delar i ett telefonabonnemang de vill köpa från TeliaSonera
Sverige och vilka de vill ordna på egen hand åt sina egna slutkunder.

TeliaSonera Sverige tog initiativ redan förra året till förändringen som
kommer att innebära större konkurrens och därmed snabbare utveckling av
telefoni och telefonitjänster. Varje teleoperatör kan nu ta ansvar fullt
ut för sina kunder. Här blir den första märkbara förändringen att man
inte länge behöver få flera fakturor för sin telefoni. En operatör kan
välja att paketera sitt abonnemang så att såväl den fasta
kvartalsavgiften som samtalsavgifterna kommer på samma faktura.

TeliaSonera Sverige får därmed ett leverantörsförhållande direkt med
andra operatörer istället för med deras telefonikunder.

- Det här är ett stort steg mot full konkurrens på den svenska marknaden
och TeliaSonera Sverige möjliggör en ökad dynamik som skapar
förutsättningar för tillväxt och utveckling. Dessutom blir det enklare
att vara telekund. I andra länder vidareförsäljer man abonnemanget i sin
helhet vilket vi på TeliaSonera anser skulle vara utvecklingshämmande
för kopparnätets möjligheter, säger Marie Ehrling, vd på TeliaSonera
Sverige. Nu ska avtal skrivas med våra operatörskunder och
förändringarna kommer att märkas i slutet av det här året.

Ett teleabonnemangs beståndsdelar är i huvudsak tre; nätanslutning,
telefonifunktion och tilläggstjänster. Hittills har operatörerna köpt
telefontrafiken av Telia och adderat sin egen kundtjänst och sedan
paketerat med andra tjänster och erbjudanden.

Fördelarna med att TeliaSonera Sverige öppnar för konkurrens på alla
delar av ett abonnemang är att en ny marknad av teletjänster får
möjlighet att utvecklas av nya aktörer.

Operatörernas tilläggstjänster liksom tillgänglighet, service och
driftsäkerhet blir nu tydligare och det blir lättare att välja till vem
man vill ansluta sin telefoni. Nyheten innebär också att TeliaSonera
Sverige bidrar till att teleabonnemangen kan utvecklas efter olika
kundkategoriers behov. Var och en får större valfrihet att kombinera
olika delar i sitt eget abonnemang.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/03/20040503BIT00240/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/03/20040503BIT00240/wkr0002.pdf