TeliaSonera Sverige bakom nationell sjukvårdsrådgivning

TeliaSonera Sverige bakom nationell sjukvårdsrådgivning

Under våren 2005 kan de första landstingen ansluta sig till ett
nationellt nätverk för sjukvårdsrådgivning. Det innebär ett gemensamt
telefonnummer, 1177, där man kan nå en sjuksköterska inom några minuter
hos de landsting som väljer att ingå i nätverket. TeliaSonera Sverige
har genom upphandling av Landstingsförbundet valts att leverera den
nödvändiga plattformen.

Förutom ContactCenterplattformen CallGuide VCC kommer Telia att leverera
och driva den telefonitjänst som gör det möjligt att knyta ihop
landstingens sjukvårdsrådgivningar i ett nätverk. Telia tar ansvaret för
trafiken och lösningen ingår i Telias produktionsmiljö som bygger på
Telias satsning inom Managed Services; Ett rent outsourcingåtagande.
Stordriftsfördelar uppnås samtidigt som servicen till medborgarna kan
förbättras.

Syftet med en gemensam och mera utvecklad sjukvårdsrådgivning, är att
förbättra tillgängligheten till vården per telefon och säkra kvaliteten
i tjänsten. Genom att samordna rådgivningen nationellt kan landstingen
bland annat avlasta varandra vid tillfälliga belastningstoppar och
erbjuda en dygnet-runt-tjänst till en måttlig kostnad. På sikt kommer
man även att kunna erbjuda telefonrådgivning på olika språk och inom
olika specialområden, något som enskilda landsting har svårt att själva
erbjuda sin befolkning.

- Vi är medvetna om att statliga myndigheter, kommuner och landsting
står för stora utmaningar framöver, säger Marie Ehrling,vd TeliaSonera
Sverige AB. Telia vill gärna vara en samarbetspartner i arbetet med att
utveckla tjänster och arbetssätt som kan höja servicenivån och öka
effektiviteten.

Anslutningen till nätverket är frivillig och varje landsting gör en egen
bedömning om de vill ansluta sig och i så fall vid vilken tidpunkt.
Målet är att hela Sveriges befolkning inom några år ska nå
sjukvårdsrådgivningen via 1177.

_________________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30

Om Landstingsförbundet och projektet Vårdråd per telefon "1177":
Landstingsförbundet driver Vårdråd per telefon - projektet för
nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning. Syftet med projektet är att
förbättra tillgängligheten till vården genom att ge vårdråd direkt per
telefon eller vägleda patienterna till rätt vårdinstans. Projektets
uppdrag är att skapa de tekniska, ekonomiska och organisatoriska
förutsättningar som krävs för att landstingens sjukvårdsrådgivningar ska
kunna samverka och avlasta varandra i ett nätverk. Projektet startades
2003 och beräknas vara avslutat 2006.
Mer information finns på www.lf.se/sjukvardsrad

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040517BIT00010/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/17/20040517BIT00010/wkr0002.pdf