TeliaSonera Sverige köper verksamhet från Flextronics Network Services

TeliaSonera Sverige köper verksamhet från Flextronics Network Services

TeliaSonera Sverige köper produktportfölj och verksamhet för
kundplacerad utrustning från Flextronics Network Services. Det handlar
främst om kontorsväxlar och LAN-utrustningar

Verksamheten som TeliaSonera Sverige nu köper omfattar funktioner för
produktledning, säljstöd, leverans och teknisk support. De runt 130
personer som idag arbetar med detta på Flextronics Network Services
kommer att erbjudas anställning i TeliaSonera Sverige.

Köpet genomförs för att kunna integrera produktportföljen med
TeliaSoneras övriga produktsortiment. TeliaSonera har tidigare svarat
för cirka 80 procent av Flextronics omsättning inom denna verksamhet.

- Detta är ett sätt att förbättra vår service och våra erbjudanden.
Genom att integrera produktportföljen för kundplacerad utrustning med
vår övriga verksamhet gör vi det enklare för kunderna i kontakterna med
oss, säger Anders Gylder, chef för Segment Storföretag, TeliaSonera
Sverige.

Köpet omfattar inte resurser för att utföra installations- och
servicetjänster i fält. Flextronics Network Services utgör nu
huvudleverantör av dessa entreprenadtjänster till TeliaSonera Sverige.

Förutsatt att Konkurrensverket ger parterna sitt godkännande väntas
avtalet träda i kraft senast 1 juli i år.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Anders Gylder, chef Segment Storföretag, TeliaSonera Sverige,
08 - 688 41 79
eller
Ulf Carlshamre, chef Affärsstöd Leverans Segment Storföretag,
070 - 528 24 28

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/07/20040507BIT00250/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/07/20040507BIT00250/wkr0002.pdf