Information om underhållsarbete i telenätet

Natten till den 17 juni genomför TeliaSonera underhållsarbete i telenätet i Oskarshamn.
Arbetet medför stopp i den fasta telefonin under ca 15 minuter och utförs mellan klockan 01.00 och 02.00. Denna tidpunkt är vald med omtanke om våra kunder då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet. Cirka 28000 kunder berörs av avbrottet.
Mobiltrafiken är inte berörd. TeliaSonera beklagar de eventuella besvär detta avbrott medför.
SOS-larmcentral som ansvarar för 112 har informerats. SOS-larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se