Ledningsförändringar inom TeliaSonera

Ledningsförändringar inom TeliaSonera

Harri Koponen, Chef för TeliaSonera International (internationella
innehav i Finturbolagen, den ryska mobiloperatören MegaFon, den turkiska
mobiloperatören Turkcell och den internationella carrierverksamheten)
lämnar TeliaSonera den 1 juli 2004. Harri Koponen, som dessutom är
ställföreträdande koncernchef, kom till TeliaSonera i december 2002 i
samband med fusionen mellan Telia och Sonera. Han var tidigare
koncernchef i Sonera.

"Harri och jag har nu arbetat ihop i två år. Det har varit en
stimulerande tid med mycket diskussion om både inriktning och styrning
av verksamheten, och vi har åstadkommit mycket bra tillsammans. Vi har
emellertid nu kommit fram till att Harri skall lämna TeliaSonera. Det är
beklagligt, men jag har tvingats konstatera att vår tolkning av de
affärsstrategier och interna principer för styrning av företaget, som
styrelsen fastlagt, inte är densamma. Jag är övertygad om att Harri
kommer att hitta en annan betydande utmaning och jag önskar honom all
framgång, säger Anders Igel, verkställande direktör och koncernchef i
TeliaSonera.

Harri Koponen kommer i samband med att han lämnar TeliaSonera att,
utöver lön under ordinarie uppsägningstid om sex månader, att erhålla
ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner eller 837.000 Euro.

I samband med att Harri Koponen lämnar TeliaSonera kommer en översyn att
ske av ledningsfunktionen i TeliaSonera International. Ansvaret för de
internationella verksamheterna kommer nu att flyttas närmare respektive
marknad i syfte att ytterligare stärka TeliaSonera där.

Erdal Otuzbir, verkställande direktör för Fintur Holdings, som omfattar
mobilverksamheten i Kazakstan, Azerbadjan, Georgien och Moldavien,
kommer att med placering i Istanbul rapportera direkt till TeliaSoneras
verkställande direktör och koncernchef Anders Igel. Erdal Otuzbir kommer
också att överta ansvaret för TeliaSoneras ägande i den turkiska
mobiloperatören Turkcell.

Aimo Eloholma, nuvarande Head of International Operations i TeliaSonera
International, kommer att rapportera till TeliaSoneras Chief Financial
Officer Kim Ignatius och ha ansvar för TeliaSoneras ägande i den ryska
mobiloperatören MegaFon. TeliaSonera ser för närvarande över
möjligheterna att ytterligare förstärka sina resurser i Ryssland.

Esko Rytkönen kommer att ansvara för de resurser som fortsättningsvis
kommer att finnas i Finland för att stödja affärerna inom dessa områden
och härvid rapportera till Kim Ignatius.

Eva Lindqvist, verkställande direktör för TeliaSonera International
Carrier kommer att rapportera till Kim Ignatius.

Kim Ignatius, kommer att i samband med förändringarna få en mer
framträdande roll i de internationella bolagen och han föreslås bli
ordförande för Fintur Holdings.

Inriktningen för TeliaSoneras internationella verksamhet ligger fast.
Den förändring som nu sker innebär ingen förändring av strategi eller
prioriteringar.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/21/20040621BIT00410/wkr0001.pdf