Mobiltäckning viktigast i sommar enligt företagare

Mobiltäckning viktigast i sommar enligt företagare

Bra mobiltäckning, tillgång till företagets intranät utanför kontoret och e-post i mobilen - det är viktigast för att öka tillgängligheten i sommar. Det visar Telias senaste kommunikationsbarometer för företag, som har genomförts bland 3 640 medarbetare på svenska företag runt om i landet.

Undersökningen, som genomfördes i maj i år, visar också att 70 procent av de tillfrågade anser att det egna företaget bör investera ytterligare i IT- och telekomlösningar för att öka möjligheterna att arbeta utanför kontoret.
- Det är en tydlig trend att allt fler vill kunna jobba utanför arbetsplatsen. Man vill göra det både för att det underlättar och effektiviserar arbetet, men också för att det ger mer tid över till familj och vänner om man exempelvis kan arbeta från fritidshuset någon dag per vecka i sommar, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige.
Viktigast för att öka tillgängligheten i sommar är bra täckning i mobilnätet, det svarar 57 procent. Därefter följer tillgång till företagets intranät utanför kontoret (42 %), e-post i mobilen (40 %) och bredband hemma (37 %).
Fyra av tio ser inga tekniska problem med att jobba utanför arbetsplatsen. 30 procent vill ha mer stöd när de ska koppla upp sig via bredband eller mobiltelefon och 22 procent vill ha mer hjälp med att komma åt intranätet.
32 procent skulle helst vilja ha den här hjälpen via tydliga instruktioner på internet och 28 procent vill ha den via telefonsupport. Nästan hälften, 46 procent, svarar att de får den hjälp de behöver av sitt företag.
Om kommunikationsbarometern för företag
Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var 12-20 maj 2004. Rapporten finns på www.teliasonera.se. Klicka på Press.


Maria Stråhle, Pressansvarig segment Företag, TeliaSonera Sverige, tel: 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/14/20040904BIT35650/wkr0006.pdf Delrapport, Mobil täckning