Modernisering av mobila telenätet i delar av Gotlands-, Kalmars- och Östergötlands län

TeliaSonera Sverige genomför förbättringar och förstärkningar i det mobila telenätet natten mellan 14 och 15 juni, mellan klockan 01:00 till 06:00. Moderniseringen ökar kapaciteten och säkerheten för framtidens tjänster i telenätet.
Arbetet kommer att innebära stopp i mobiltrafiken under ca 60 minuter någon gång mellan 01:00-06:00. Denna tidpunkt är vald med omtanke om våra kunder då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet. Arbetet påverkar mobil telefoni med tillhörande tjänster.
Telia har informerat berörda företagskunder samt SOS-larmcentral. SOS-larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.
TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se