Skanova-bredband täcker Tierps kommun

I vinter får i princip samtliga invånare i Tierps kommun tillgång till bredband. Kommunen har tecknat avtal med TeliaSonera Network Sales om utbyggnad av ett kommuntäckande bredbandsnät, som tillsammans med kommunens egna nät ska täcka cirka 100 procent av kommunen. Nätet kan ge hushållen kapacitet på upp till 8 Mbit/s och beräknas vara färdigutbyggt i mitten av februari 2005.
Telestationerna runt om i Tierps kommun ska uppgraderas till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en hög täckningsgrad även i glest befolkade områden. På de flesta orterna i kommunen byggs dessutom ett ortssammanbindande nät, där telestationerna kopplas samman med hjälp av fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet.
- Kommunens vision när denna bredbandssatsning inleddes var att vi skulle ha en 100-procentig täckningsgrad under 2005. Avtalet innebär att vi är i hamn med denna vision, vilket är mycket glädjande, säger Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun.
De flesta användarna i kommunen kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.
- Vårt erbjudande bygger på kostnadseffektiv och snabb bredbandsutbyggnad med väldigt hög täckningsgrad, även i glesbefolkade områden. I avtalet med Tierp kan vi erbjuda näst intill total bredbandstäckning, vilket vi anser är ett bra bevis på vår kompetens på området, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
TeliaSonera Network Sales har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett stort antal kommuner och län i Sverige.
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se