Skanova-bredband till hela Ekerö kommun

Ekerö blir den tredje kommunen i Stockholms län att upphandla ett kommunalt bredbandsnät. Kommunen tecknade under måndagen avtal med TeliaSonera Network Sales om utbyggnad av ett nät som ska ge i princip samtliga kommunens invånare tillgång till bredband. Nätet kan ge hushållen en kapacitet på upp till 8 Mbit/s och beräknas vara färdigt i mars 2005.
Samtliga telestationer i Ekerö kommun ska uppgraderas till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. På orterna i kommunen byggs även ett ortssammanbindande nät, där telestationerna kopplas samman med hjälp av fiberoptik med mycket hög överföringshastighet.
- Det är glädjande att vi får igång samarbetet med TeliaSonera. Nu får hela kommunen tillgång till bredband, vilket gör Ekerö ännu mer attraktivt för boende och företagare samtidigt som det visar att kommunen ligger i framkant av utvecklingen, säger Peter Carpelan (m), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.
Användarna kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.
- Vårt erbjudande gör det möjligt att erbjuda snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad med mycket hög täckningsgrad, även i glest befolkade områden. Detta passar utmärkt för en kommun som Ekerö som består av både tätbefolkade områden och glesbygd, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
TeliaSonera Network Sales har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett stort antal kommuner och län i Sverige. Sedan tidigare har Haninge och Sigtuna kommun i Stockholms län tecknat avtal om utbyggnad av ett kommunalt bredbandsnät.
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se