Skanova-bredband till Herrljunga kommun vid årsskiftet

Herrljunga har som trettonde kommun i Västra Götalands län valt att anlita TeliaSonera för utbyggnad av ett kommuntäckande bredbandsnät. Nätet ger i princip samtliga invånare tillgång till bredband, varav cirka 60 procent kan få hastigheter på upp till 8 Mbit/s. Utbyggnaden ska vara färdig senast vid nyår, men merparten beräknas vara klart i november.
Telestationerna i Herrljunga kommun uppgraderas till ADSL, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en mycket hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Samtliga telestationer kommer efter utbyggnaden att ha bredbandskapacitet. På merparten av orterna i kommunen byggs även ett ortssammanbindande nät, där telestationerna kopplas samman med fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet.
- Vi har genom en ganska liten ekonomisk satsning fått möjlighet att koppla upp nästintill hela kommunen innan året är slut. Det innebär att mellan 95-100 procent av kommuninvånarna kan utnyttja de möjligheter som bredband innebär, säger Margaretha Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga kommun.
Användarna kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.
- Med hjälp av ADSL-tekniken kan vi erbjuda Herrljunga kommun snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad. Dessutom blir det möjligt att leverera bredband även till glesbefolkade delar av kommunen, som annars inte hade varit kommersiellt intressanta att ansluta genom annan teknik, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
TeliaSonera har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett stort antal kommuner och län i Sverige.
TeliaSoneras Presstjänst tel 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se