Skanova-bredband till Malungs kommun

Malungs kommun har som andra kommun i Dalarna tecknat avtal med TeliaSonera Network Sales om utbyggnad av ett kommuntäckande bredbandsnät. Nätet ska täcka cirka 98 procent av kommunen och kan ge hushållen en kapacitet på upp till 8 Mbit/s. Utbyggnaden beräknas vara klar senast i februari 2005. TeliaSonera Network Sales har tidigare tecknat ett liknande avtal med Vansbro kommun.
Merparten av telestationerna i Malungs kommun ska uppgraderas till ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. På de flesta orterna i kommunen byggs även ett ortssammanbindande nät, där telestationerna kopplas samman med hjälp av fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet.
- Bredband är en väsentlig tillväxtfaktor och vi får nu en bra täckning över nästan hela kommunen vilket är mycket positivt. Bredbandsutbyggnaden har efterfrågats av både allmänheten och företagarna och det är mycket glädjande att vi nu är i hamn med avtalet, säger Kurt Podgorski, kommunstyrelsens ordförande i Malungs kommun.
Användarna kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.
- ADSL-tekniken gör att vi kan kombinera befintliga telenät med ny infrastruktur. Detta i sin tur gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiv och snabb bredbandsutbyggnad med väldigt hög täckningsgrad, även i kommuner med stora avstånd mellan centralorter och landsbygdsområden, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
TeliaSonera Network Sales har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett stort antal kommuner och län i Sverige.
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se