Stockholmschefer vill jobba mer mobilt

Nio av tio chefer i Stockholm tycker att den egna organisationen kan och bör arbeta mer mobilt än vad den gör i dag. Och förutsättningar verkar finnas: 83 procent säger sig vara nöjda med den teknik deras företag erbjuder för att arbeta mobilt.
Det visar Telias undersökning "Den mobila chefen".
Nio av tio chefer i Stockholm tycker att den egna organisationen kan och bör arbeta mer mobilt än vad som sker i dag. Undersökningen visar också att 95 procent helt, oftast eller delvis instämmer i påståendet att ökad mobilitet kan öka lönsamheten. Lika många menar att ett mobilt arbetssätt gör alla mer effektiva.
- Det finns ett tydligt samband mellan ökad mobilitet och ökad lönsamhet. Av allt att döma verkar stockholmsföretagen ha bra teknik för distansarbete och det gynnar dem i konkurrensen med bolag från andra delar av landet, säger Anders Gylder, chef för segment storföretag Sverige, TeliaSonera.
Stockholmschefer nöjda med mobiltekniken
I Stockholm är 83 procent av cheferna nöjda med den teknik för att arbeta mobilt som erbjuds av det egna företaget. Bara cheferna i Västra Götaland är mer nöjda (86 %). I Skåne och Norrland är siffrorna 75 respektive 76 procent nöjda. Genomsnittet för riket är 81 procent.
Sju av tio läser e-posten direkt
68 procent av cheferna i Stockholm läser e-posten direkt när de sitter framför datorn. Genomsnittet för riket är 73 procent. Av de som läser är det 23 procent av stockholmscheferna som svarar direkt, vilket kan jämföras med 24 procent för riket som helhet.
Om undersökningen
Telia har i undersökningen "Den mobila chefen" frågat 914 chefer hur den mobila utvecklingen har påverkat deras chefsroll. Chefer i olika positioner i svenska storföretag och offentlig sektor i hela Sverige ingår. Fältperioden var 25 mars till 1 april, 2004. Undersökningen genomfördes av analysföretaget United Minds på uppdrag av Telia.
Klicka på länken till höger och ladda ner grafik.
Helene Bagewitz, Pressansvarig segment Stora företag TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se