Telia avvecklar "mottagaren betalar-samtal"

Telia avvecklar "mottagaren betalar-samtal"

Den 1 september 2004 avvecklar Telia de två tjänsterna Telia Sverige
Direkt och BA-samtal (Collect Call). Bakgrunden till avvecklingen är att
tjänsterna används av för få kunder, vilket lett till att det idag är en
ren förlustaffär.

En direkt ersättningstjänst, där mottagaren betalar samtalet, saknas.
Kundernas beteende förändras dock allt mer och idag använder man i högre
utsträckning mobiltelefoni och Internet istället.

- För få kunder använder tjänsterna och detta har lett till att det idag
är en ren förlustaffär, säger Indra Åsander, chef för segment Privat på
TeliaSonera Sverige. Vi kan inte långsiktigt driva tjänster som går med
förlust och där det heller inte finns något hopp om en kort- eller
långsiktig vändning. Kunderna använder helt enkelt andra tjänster som
till exempel mobil och Internet.

Telia Sverige Direkt är en helautomatiserad tjänst. Med tjänsten kan
kunder ringa hem från utlandet och låta mottagaren i Sverige betala
samtalet. Kunden ringer ett avgiftsfritt telefonnummer till Telia
Sverige Direkt som gäller för just det landet man befinner sig i.
Tjänsten fungerar från ett 50-tal av världens 197 länder.

BA-samtal är manuellt betjänade samtal där samtalet kopplas via en
utländsk telefonist. Tjänsten BA-samtal har successivt avvecklats och
finns endast kvar från drygt 20 länder i dagsläget.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Indra Åsander, chef för Segment Privat, TeliaSonera Sverige,
tfn. 020-77 58 30


TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila
kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9
160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691
000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på
Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro
formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR
9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694..

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/01/20040601BIT00220/wkr0001.pdf