TeliaSonera avnoterar sig från Nasdaq

TeliaSonera avnoterar sig från Nasdaq

TeliaSonera har fattat beslut om avnotering från Nasdaq. Volymen på
aktiehandeln hos Nasdaq har varit obetydlig i jämförelse med
handelsvolymerna på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen där bolaget
även är noterad.

Av den totala handelsvolymen januari-december 2003, stod handeln på
Stockholmsbörsen för 91,8 procent, handeln på Helsingforsbörsen stod för
7,9 procent medan handeln på Nasdaq stod för 0,3 procent. Beslutet om
avnotering sker på grund av de begränsade fördelarna med att fortsätta
vara noterad på Nasdaq samt för att hålla nere kostnader. TeliaSonera
kommer dock fortsatt att vara registrerad hos amerikanska
finansinspektionen (SEC).

TeliaSonera har varit noterad på Nasdaq sedan den 9 december 2002 i
samband med att Telia och Sonera gick samman.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/10/20040610BIT00400/wkr0001.pdf