TeliaSonera tecknar avtal med Rikspolisstyrelsen

TeliaSonera tecknar avtal med Rikspolisstyrelsen

Det blir TeliaSonera Sverige som får förtroendet att bygga Polisens nya
kommunikationsplattform DART2. Avtalet som skrivs mellan
Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige beräknas vara värt mellan 200
och 250 miljoner kronor.
Avtalet löper på tre år, med option för Rikspolisstyrelsen att förlänga
avtalet årsvis, dock längst till och med 2010-04-30.

DART 2 kommer att användas för att koppla ihop Polisens drygt 500
polisstationer med kommunikation för data, radio, telefoni, video och
larm. Senast i april 2006 skall plattformen vara klar.

- Funktionalitet och hög säkerhet är avgörande när vi väljer
kommunikationslösningar och vi ställer mycket höga krav på våra
leverantörer, säger Paul Bärlund, IT-direktör på Rikspolisstyrelsen.
Telia visade sig klara våra högt ställda krav, därför valde vi dem.

- Med den här lösningen får Polisen en modern kommunikationsplattform
som kan växa med uppgiften och bli ett effektivt hjälpmedel i Polisens
verksamhet för lång tid framöver, säger Anders Gylder, chef för segment
Stora företag på TeliaSonera Sverige.

Avtalet innebär att Telia tar hela ansvaret för funktionen i
plattformen. Lösningen är baserad på TeliaSoneras datakomtjänst
TeliaSonera DataNet International (DNI) och kompletteras med andra
standardtjänster ur Telias sortiment, bland annat TeliaSonera HomeRun
och Telia Mobile OnLine (GPRS och 3G) för mobil datatrafik som möjliggör
för Polisen att ha tillgång till sina verksamhetssystem även när de inte
befinner sig inne på en Polisstation.
Avtalet ger även möjlighet för Polisen att öka användningen av
videokonferens för att effektivisera sin verksamhet.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Anders Gylder, chef segment Stora företag, TeliaSonera Sverige,
Telefon 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/02/20040602BIT00140/wkr0001.pdf