TeliaSoneran osake poistuu Nasdaqista

TeliaSoneran osake poistuu Nasdaqista

TeliaSonera on päättänyt poistaa osakkeensa Nasdaq-
kaupankäyntijärjestelmästä. Osakkeen vaihto Nasdaqissa on ollut vähäistä
verrattuna vaihtoon Tukholman ja Helsingin pörsseissä, joissa yhtiö myös
noteerataan.

Osakkeen kokonaisvaihdosta tammi-joulukuussa 2003 yhteensä 91,8
prosenttia tapahtui Tukholman pörssissä, 7,9 prosenttia Helsingissä ja
0,3 prosenttia Nasdaqissa. Kustannusten ja Nasdaqissa pysymisestä
saatavan varsin rajallisen hyödyn takia TeliaSonera on päättänyt poistaa
osakkeensa Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmästä. TeliaSonera pysyy
kuitenkin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen (SEC)
rekisterissä.

TeliaSonera on ollut listautuneena Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmään
Telian ja Soneran yhdistymispäivämäärästä 9.12.2002 alkaen.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/10/20040610BIT00420/wkr0001.pdf