TeliaSoneras kontantbud på Eesti Telekom kommer inte att fullföljas

TeliaSoneras kontantbud på Eesti Telekom kommer inte att fullföljas

TeliaSoneras erbjudande att förvärva samtliga aktier i AS Eesti Telekom,
som inte redan innehas av TeliaSonera, har inte accepterats i sådan
utsträckning att TeliaSonera innehar minst 85 procent av aktierna i
Eesti Telekom. Erbjudandet kommer därför inte att fullföljas.

"Med beaktande av den höga relativa värderingen på Eesti Telekom, både i
förhållande till central- och östeuropeiska telekomoperatörer och till
västeuropeiska telekomoperatörer, samt i relation till bolagets
tillväxtförväntningar, är budet skäligt. Att höja budet var aldrig ett
alternativ, eftersom TeliaSonera inte är berett att betala ett
överpris", säger Kenneth Karlberg, chef för TeliaSonera Norge, Danmark
och Baltikum.

Samtliga aktier som lämnats in i erbjudandet kommer att återföras till
respektive aktieägare genom respektive kontoförande institut och den
estniska värdepapperscentralen.

Ytterligare information kan lämnas av:

Birgitta Grafström, Communications Manager, TeliaSonera Norge, Danmark,
Baltikum, tel: 070-555 00 04.

TeliaSoneras presstjänst, tel: 08-713 58 30.

This press release may not be published, distributed, diffused or
otherwise sent in or into the United States of America (including its
territories and possessions, every State of the United States and the
District of Columbia), Canada, Japan or Australia and it does not
constitute an extension into the United States, Canada, Japan or
Australia of the offer mentioned in this press release.

The offer mentioned in this press release is not being made in the
Republic of Italy and has not been cleared by CONSOB pursuant to Italian
laws and regulations. Accordingly, persons resident in Italy may not
participate in this offer and neither this press release nor any other
material relating to the offer may be distributed or made available in
the Republic of Italy.

This press release does not constitute an offer to buy or the
solicitation of an offer to sell any securities pursuant to the offer
mentioned in this press release or otherwise. This press release must
not be passed on to anybody else.

The full terms and conditions of the offer mentioned in this press
release will be set out in the prospectus detailing this offer to be
published after its approval by the Estonian Financial Supervision
Authority and, in the case of relevant global depositary receipt ("GDR")
holders of AS Eesti Telekom, the instructions which will be made
available by Baltic Tele AB to such GDR holders on how this offer may be
accepted by them. Relevant holders of shares or GDRs of AS Eesti Telekom
may rely only on such prospectus and instructions for all the terms and
conditions of this offer.

The offer mentioned in this press release is directed only at persons
outside the United Kingdom or having professional experience in matters
relating to investments and this offer is available only to and will be
engaged in only with such persons. Persons in the United Kingdom who do
not have professional experience in matters relating to investments
should not rely or act on any information included in this press
release.

The availability of the offer mentioned in this press release may be
affected by the laws of jurisdictions in addition to those mentioned
above and holders of shares or global depositary receipts of AS Eesti
Telekom must inform themselves about and observe any such restrictions.

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I slutet av december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila
kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder
(9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000
inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i
Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på
Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning
januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och
antalet anställda var 26 694.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/10/20040610BIT00340/wkr0001.pdf