Kim Ignatius utsedd till vice verkställande direktör i TeliaSonera AB

Kim Ignatius utsedd till vice verkställande direktör i TeliaSonera AB

TeliaSoneras styrelse har utsett Kim Ignatius till vice verkställande
direktör i TeliaSonera AB. Han kvarstår i sin befattning som
finansdirektör för koncernen.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30


Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT00040/wkr0001.pdf