Så semestrar svenskarna i sommar

Lång sommarsemester är vanligast i Stockholm. Norrlänningarna gillar juli, medan skåningarna sprider ut semestern. Och de flesta ska jobba på distans i sommar, kanske från sommarstugan? Det visar Telias senaste kommunikationsbarometer för företag, som har genomförts bland 3 640 medarbetare på svenska företag runt om i landet.
Distansarbete under sommaren är vanligt över hela landet. I genomsnitt två av tre från norr till söder ska distansjobba i sommar. 11 procent av svenskarna ska göra det mer än tidigare år, i Stockholm 14 procent - mest i landet.
- Det är en tydlig trend att allt fler vill kunna jobba utanför arbetsplatsen. Många har insett att det kan effektivisera arbetet, men också ge mer tid över till familj och vänner, eftersom man kan jobba hemifrån eller från sommarstugan, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige.
Lång sommarsemester vanligast i Stockholm
Fyra veckor i juli är den vanligaste semesterperioden i Sverige. I Stockholm tar dock 22 procent fem semesterveckor eller fler, i Skåne bara 10 procent. I Norrland tar 5 procent inte ut någon sommarsemester alls i år. Skåningarna sprider ut sin semester och semestrar mest både i juni och i augusti.
Norrlänningar mest kundvänliga i semestertider
I Norrland svarar 29 procent att kunderna har störst inflytande över när man tar semester, mest i landet, motsvarande siffra för Skåne är 20 procent.
I Stockholm har man längst gemensam semester. 12 procent av stockholmarna har fem semesterveckor eller fler tillsammans med sin familj eller partner. I Skåne svarar 5 procent så. I Stockholm, Västra Götaland och Skåne, storstadsregionerna, delar omkring 30 procent upp sin sommarsemester i två delar, i Norrland 21 procent.
Om kommunikationsbarometern för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten "Så semestrar svenskarna", frågat 3 640 yrkesverksamma svenskar om deras semester. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 12 maj till den 20 maj 2004.
TeliaSonera Sveriges Presstjänst, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se