Skanova Bredband till tre kommuner i Västra Götaland

Lagom till nyår får majoriteten av invånarna i kommunerna Öckerö, Alingsås och Mölndal tillgång till bredband. Kommunerna har tecknat avtal med TeliaSonera Network Sales om utbyggnad av kommuntäckande bredbandsnät som kan ge hushållen Internetkapacitet på upp till 8 Mbit/s. Merparten av näten i de respektive kommunerna beräknas vara färdiga senast under december i år
koppartråden i det befintliga telenätet och ger mycket hög täckningsgrad. Samtliga telestationer kommer att ha ADSL-kapacitet efter färdig utbyggnad, vilket ger nästintill 100 procent av invånarna tillgång till bredband. Telestationerna på orterna ska även kopplas samman med hjälp av fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet. Näten kommer att vara klara kring nyår, undantaget vissa delar av Alingsås, som ska vara klara senast i juni 2005.
Användarna kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Alla hushåll inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan - beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet. Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.
- Avtalet med kommunerna innebär att bredbandet snabbt når de flesta i kommunerna, även i de glest befolkade områdena. Genom att kombinera det befintliga telenätet och nybyggda fibernät har vi möjlighet att erbjuda kostnadseffektiv och snabb uppkoppling med bred täckning, även i områden långt ifrån tätorterna, säger Susanne Jacobsson, chef för TeliaSonera Network Sales.
TeliaSonera har under det senaste året tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett stort antal kommuner och län i Sverige. I och med avtalet med Öckerö, Alingsås och Mölndal har företaget hittills tecknat avtal med 16 kommuner i Västra Götalands län.
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se