Telia levererar telefoni och kommunikation åt Södra

Telia levererar telefoni och kommunikation åt Södra

TeliaSonera Sverige har skrivit avtal med skogskoncernen Södra om
leverans av all fast och mobil telefoni samt datakommunikation. Avtalet
som är skrivet på fem år beräknas vara värt totalt cirka 100 miljoner.

Det tecknade avtalet omfattar telefoni och kommunikation, men
diskussioner förs vidare om ett utökat åtagande genom utveckling av
tjänster och funktioner för Södras cirka 3 600 anställda. Även frågor
som mötestjänster via videosamtal och mobila applikationer diskuteras
och kan komma att regleras i avtal framöver.

- Fokus är att skapa en större användbarhet för varje medarbetare i
Södra", säger Anders Gylder, chef för Segment Storföretag, TeliaSonera Sverige.

"Kravet på oss som helhetsleverantör är att hitta effektiva och
kostnadsbesparande lösningar. En stor del har vi gjort redan genom att
se över befintliga avtal och anpassa dem. I de nya avtalsdelar som
diskuteras vidare är utgångspunkten att på bästa sätt tillgodose Södras
reella behov och krav".

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Anders Gylder, chef segment Storföretag, TeliaSonera Sverige 08-688 41 79

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040630BIT00050/wkr0001.pdf