TeliaSonera genomför en frivillig avnotering av sina amerikanska depåaktier från Nasdaq

TeliaSonera genomför en frivillig avnotering av sina amerikanska
depåaktier från Nasdaq

Som tidigare meddelats kommer TeliaSonera att frivilligt avnotera sina
amerikanska depåaktier från Nasdaq. TeliaSoneras amerikanska depåaktier
förväntas upphöra att vara noterade på Nasdaq från och med Nasdaqbörsens
stängning den 6 augusti 2004. TeliaSonera-aktien kommer att fortsätta
vara noterad på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040630BIT00480/wkr0001.pdf