Omnitel blir helägt av TeliaSonera

Omnitel blir helägt av TeliaSonera

TeliaSonera meddelar i dag att bolagets helägda dotterbolag Amber Mobile
Teleholding AB har träffat en överenskommelse med familjen Kazickas om
att förvärva familjens andel om 10 procent i litauiska UAB Omnitel.
Efter förvärvet av återstoden av utestående aktier är Omnitel helägt av
TeliaSonera. För familjen Kazickas aktieinnehav betalar TeliaSonera 63,5
miljoner USD inberäknat utdelning fram till affärens genomförande.
Aktiepriset grundar sig på en värdering av Omnitel till 603 miljoner USD
för 100 procent av aktierna. Affären genomförs i dag.

- Avtalet är ett viktigt steg i fullföljandet av TeliaSonera's strategi
för Norden och Baltikum med syfte att stärka bolagets position i området
för att kunna erbjuda kunderna bättre tjänster, säger Kenneth Karlberg,
chef för TeliaSonera Norway, Danmark och Baltikum.

I augusti 2003 förvärvade TeliaSonera Motorolas ägarandel i Omnitel om
35 procent, vilket ökade TeliaSoneras innehav till 90 procent. Affären
genomfördes efter godkännande av den litauiska konkurrensmyndigheten i
december 2003.

Omnitel, det första privata telekommunikationsbolaget som etablerade sig
i Östeuropa, är den största mobiloperatören i de baltiska länderna med
1,14 miljoner abonnenter i slutet av juni 2004. I dag har bolaget en
marknadsandel på circa 47 procent och är det ledande alternativet för
företagskunder i Litauen. Omnitel har haft en fortsatt stark
kundtillströmning: under januari-juni 2004 ökade antalet nya abonnenter
med 86 591. Nettoomsättningen ökade med närmare 7 procent under samma
period.

- Vi är mycket nöjda med det faktum att Omnitel blir det första helägda
baltiska bolaget i TeliaSonera-koncernen", säger Kenneth Karlberg. När
Omnitel nu blir en fullt integrerad verksamhet inom den ledande
telekommunikationskoncernen i Norden och Baltikum, får bolagets kunder
tillgång till TeliaSoneras hela utbud av tjänster och resurser.

Omnitel grundades år 1991 av doktor Juozas P. Kazickas under namnet
Litcom.
- Familjen Kazickas framsynthet och affärssatsningar har utgjort grunden
för den synnerligen framgångsrika verksamheten, sade Kenneth Karlberg
när överenskommelsen hade träffats. Det har varit ett nöje att arbeta
med familjen Kazickas i utvecklingen av Omnitel sedan vårt engagemang i
bolaget år 1998.

Omnitel januari-juni 2004
Netto omsättning (miljoner SEK) 1045
Omsättningsökning (%) 7
EBITDA (miljoner SEK) 459
Rörelseresultat, EBIT (miljoner SEK) 285
Investeringar (miljoner SEK) 149
Kunder 1.139.284

Presskonferens
En presskonferens hålls senare i dag kl. 13.30 lokal tid (12.30 svensk
tid) på Radisson SAS Astorija Hotel, Didzioji 35/2, Vilnius, Litauen.
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Birgitta Grafström, kommunikationsansvarig, TeliaSonera Norge, Danmark
och Baltikum,
tfn: 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040816BIT00200/wkr0001.pdf